Cijene

BenPro plaće uključuje:

 • Matične podatke
 • Obračun plaća
 • Evidenciju radnog vremena
 • Uplate plaće
 • Zakonski propisane obrasce
 • Izvoz PK kartica u csv datoteku za predaju u elektronskom obliku
 • Automatski prijenos podataka prema određenim shemama knjiženja na temeljnicu
 • Upute za korištenje programa (unutar aplikacije pritiskom na tipku F1)
 • Ostala izvješća i pregledi

Cijena: 1.200,00 kn + PDV
U cijenu je uključena početna obuka prilikom prvog korištenja dolaskom na lokaciju i/ili putem telefona. Cijena se odnosi na instalaciju na jednom računalu.

BenPro POS maloprodajna kasa (podržana fiskalizacija) uključuje:

 • Matične podatke
 • Izdavanje računa fizičkim i/ili pravnim osobama
 • Zaključak kase
 • Mogućnost spajanja sa našim integriranim rješenjem
 • Upute za korištenje programa (unutar aplikacije pritiskom na tipku F1)
 • Ostala izvješća i pregledi

Cijena: 900,00 kn + PDV
U cijenu je uključena početna obuka prilikom prvog korištenja dolaskom na lokaciju i/ili putem telefona. Cijena se odnosi na instalaciju na jednom računalu.

BenPro maloprodaja uključuje:

 • Matične podatke
 • Izrada receptura, kombiniranih artikala
 • Dnevni izvještaji
 • Ponude i računi
 • Kalkulacije
 • Ostale skladišne operacije (početno stanje, inventura, zapisnici o promjeni cijena)
 • Kompenzacije
 • Pregled stanja i cijena
 • Knjiga popisa
 • Automatski prijenos podataka u knjige URA – IRA
 • Automatski prijenos podataka prema određenim shemama knjiženja na temeljnicu
 • Upute za korištenje programa (unutar aplikacije pritiskom na tipku F1)
 • Ostala izvješća i pregledi

Cijena: 1.200,00 kn + PDV
U cijenu je uključena početna obuka prilikom prvog korištenja dolaskom na lokaciju i/ili putem telefona. Cijena se odnosi na instalaciju na jednom računalu.

BenPro  financijsko poslovanje uključuje:

 • Matične podatke
 • Knjiga URA/IRA
 • PDV obrazac
 • Salda konti
 • Osnovna sredstva
 • Sheme knjiženja
 • Korisnički predlošci
 • Operativna temeljnica, temeljnica početnog i završnog stanja
 • Glavna knjiga
 • Bilanca
 • Automatski prijenos podataka prema određenim shemama knjiženja na temeljnicu
 • Korisnički definirane izvještaje
 • Upute za korištenje programa (unutar aplikacije pritiskom na tipku F1)
 • Ostala izvješća i pregledi

Cijena: 1.200,00 kn + PDV
U cijenu je uključena početna obuka prilikom prvog korištenja dolaskom na lokaciju i/ili putem telefona. Cijena se odnosi na instalaciju na jednom računalu.

BenPro obrt uključuje:

 • Matične podatke
 • Knjiga URA/IRA
 • KPI
 • PDV obrazac
 • Salda konti
 • Automatski prijenos podataka iz UFA/IFA na KPI
 • Upute za korištenje programa (unutar aplikacije pritiskom na tipku F1)
 • Ostala izvješća i pregledi

Cijena: 900,00 kn + PDV
U cijenu je uključena početna obuka prilikom prvog korištenja dolaskom na lokaciju i/ili putem telefona. Cijena se odnosi na instalaciju na jednom računalu.

Garancija: 1 godina od dana kupnje.

Na sve naše proizvode unutar garancije dužni smo otkloniti sve programske greške u vlastitom trošku ili vraćamo vrijednost investicije.