BenPro – važna obavijest

Obavijest se odnosi na sve korisnike BenPro programskog rješenja koji koriste BenPro kasu koja je povezana sa sustavom fiskalizacije:

Od 01.01.2019 godine PRESTAJE službena podrška za BenPro kasu

Dodatno objašnjenje:

Kasa će nastaviti raditi i nakon 01.01.2019, no sve tako do prve promjene koja će se dogoditi od strane porezne uprave

Razlozi:

Unutar postojećeg alata, ukida se tehnička podrška kojom možemo dalje garantirati da će biti moguće nadograditi sve eventualne promjene koje se mogu očekivati u budućnosti

S obzirom na garantni rok od godine dana, svi korisnici koji su kupili kasu u zadnjih godinu dana imaju pravo na povrat novac (ako se odluče da neće koristiti kasu do kraja godine).