BenPro programska rješenja i rješenja po mjeri

Programska rješenja BenPro namijenjena su malim i srednjim poduzećima. Program je prepoznatljiv po jednostavnom i preglednom korisničkom sučelju, te je u potpunosti integriran sa Office programskim paketom što omogućuje lako i jednostavno prebacivanje u EXCEL ili PDF te slanje podataka elektroničkom poštom. Sustav je zasnovan na Windows platformi.
U razvoju programa najveća pozornost je stavljena na jednostavnost, brzinu, automatizaciju i racionalnost korištenja programa. Zahvaljujući dobrim temeljima na kojima je napravljen, u mogućnosti smo vrlo brzo i po prihvatljivim cijenama napraviti dorade prema vašim specifičnim potrebama.

Svaki dokument unosi se jednom i prenosi se iz cjeline u cjelinu po logičnom pravilu dostave dokumenata, a prijenosom upravlja korisnik. Unos i obrada podataka prilagođen je što lakšem radu korisnika upotrebom tipkovnice i miša. Sve aplikacije imaju jedinstvenu preglednost dobrim rasporedom podataka na ekranu i jedinstvenim sučeljem

BenPro programska rješenja uključuju slijedeće module:

 • administracija (upravljanje pravima korisnika)
 • matični podaci
 • financijsko poslovanje (temeljnica, analitičke evidencije, glavna knjiga, korisnički izvještaji, saldakonti kupaca i dobavljača)
 • maloprodajno i veleprodajno poslovanje (međuskladišno poslovanje, otpremnice, ponude, računi, kalkulacije, inventure, zalihe, …)
 • obrt (Knjiga ulaza i izlaza, PDV, KPI)
 • blagajničko poslovanje
 • osnovna sredstva,
 • porezna evidencija
 • knjiga primitaka i izdataka
 • fiskalna POS kasa (uključuje mogućnost za brze tipke, akcije, količinsko vođenje zaliha, potrebne zakonske obveze za ugostiteljstvu,
 • kadrovska evidencija, obračun plaća
 • putni nalozi
 • automatski prijenos svih podataka iz operativnog poslovanja u glavnu knjigu i porezne evidencije
 • povezanost sa Excel-om i Word-om
 • E – obrasci (ePDV, eJOPPD, ePK)